ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ”

///ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ”

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.