Άσκηση μερικής εκκένωσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

//Άσκηση μερικής εκκένωσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

Άσκηση μερικής εκκένωσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

Καλαμάτα, 12/3/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών «Σώστρατος» και «Περσέας», την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί άσκηση μερικής εκκένωσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Την άσκηση θα την παρακολουθήσει κλιμάκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, εκπρόσωποι της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας καθώς και υπεύθυνοι αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών.

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας