Απομάκρυνση αχρήστου υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

//Απομάκρυνση αχρήστου υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

Απομάκρυνση αχρήστου υλικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας

Καλαμάτα, 19/9/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Παρασκευή 16/9/2022 ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης του άχρηστου υλικού από χώρους του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Για το ανωτέρω σχετικό θέμα ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας από της 19/11/2021 είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και καταγραφής και αποστολής του αχρήστου ή εκποιήσιμου υλικού στη Διεύθυνση του Δημοσίου Υλικού του Τελωνείου Πατρών.

Την ευθύνη της μειοδοσίας έχει η υπηρεσία του Τελωνείου Πειραιά η οποία πραγματοποίησε τη σχετική μειοδοσία την 11/05/2022.

Αρχικά από το Νοσοκομείο απομακρύνθηκε από τον πρώτο μειοδότη το άχρηστο υλικό της πληροφορικής την 14/06/2022.