ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.