Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

//Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στα Νοσοκομεία και κεντρικές υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στο Ε.Κ.Ε.Α, στον Ε.Ο.Φ, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στην Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. (για το νοσοκομείο Θήρας, την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού & την κεντρική υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας και τα ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ), στο Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα), στον Ο.Κ.Α.Ν.Α (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες), στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. (κεντρική υπηρεσία/δομές & υπηρεσίες) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Υ.Πε στην οποία λειτουργούν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Παρασκευή 24-02-2023 στις 11.00 π.μ. και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2-3-2023 στις 15:00 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο site https://loipoepikouriko.moh.gov.gr

 

Γραμματεία Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας