Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» (12/2020)

///Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» (12/2020)

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» (12/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12_20