Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 09/2023

///Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 09/2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη αρ. 09/2023

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.