Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Πλυσίματος-Σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού» Διακήρυξη αρ. 12/2023

///Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Πλυσίματος-Σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού» Διακήρυξη αρ. 12/2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Πλυσίματος-Σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού» Διακήρυξη αρ. 12/2023

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη