Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρ. ΔΗΜ. 42/2022)

///Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρ. ΔΗΜ. 42/2022)

Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρ. ΔΗΜ. 42/2022)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.