Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

///Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη