Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 21/2022

///Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 21/2022

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 21/2022

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ