ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

///ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο