ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΜ.23-2022

///ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΜ.23-2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΜ.23-2022

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.