ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (4-2022)

///ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (4-2022)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (4-2022)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.