Ακόμα ένας επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Ακόμα ένας επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Ακόμα ένας επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα, 23/8/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένας ακόμα επικουρικός ιατρός αναλαμβάνει υπηρεσία στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Πρόκειται για τον ιατρό με ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία, κ.Σταυριανό Εμμανουήλ ο οποίος αναλαμβάνει θέση επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών.

 

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας