Διακήρυξη αρ.1/2020 Ανοικτός Δις Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

///Διακήρυξη αρ.1/2020 Ανοικτός Δις Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Διακήρυξη αρ.1/2020 Ανοικτός Δις Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

πατήστε εδώ για το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης (ΑΔ 1/2020)