12/2017 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

///12/2017 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

12/2017 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το ΕΕΕΠ.

Πατήστε εδώ για το σχέδιο.

Πατήστε εδώ για διευκρινιστικό έγγραφο.

Πατήστε εδώ για το νέο διευκρινιστικό έγγραφο.