Υποβοηθούμενη με υπολογιστή αρθροπλαστική γόνατος (computer assisted knee replacement)

//Υποβοηθούμενη με υπολογιστή αρθροπλαστική γόνατος (computer assisted knee replacement)

Υποβοηθούμενη με υπολογιστή αρθροπλαστική γόνατος (computer assisted knee replacement)

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα των αρθροπλαστικών η κλινική μας εφαρμόζει πλέον σε επιλεγμένα περιστατικά βάσει ενδείξεων την υποβοηθούμενη με υπολογιστή αρθροπλαστική γόνατος (computer assisted knee replacement)