Εκπαίδευση του ορθοπεδικού Χριστόπουλου Κων. στο κέντρο ενδομυελικών ηλώσεων Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

//Εκπαίδευση του ορθοπεδικού Χριστόπουλου Κων. στο κέντρο ενδομυελικών ηλώσεων Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Εκπαίδευση του ορθοπεδικού Χριστόπουλου Κων. στο κέντρο ενδομυελικών ηλώσεων Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Η κλινική μας αναγνωρίζοντας τον όγκο του γηριατρικού τραύματος στην περιοχή μας και θέλοντας να παραμένει πάντα ενημερωμένη προώθησε την εκπαίδευση του ορθοπεδικού Χριστόπουλου Κων. στο κέντρο ενδομυελικών ηλώσεων Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg υπό τον καθηγητή Gilbert Taglang