Ποσοστά συμμετοχής στην στάση εργασίας της 26/08/2021

//Ποσοστά συμμετοχής στην στάση εργασίας της 26/08/2021

Ποσοστά συμμετοχής στην στάση εργασίας της 26/08/2021

Καλαμάτα, 26/8/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην στάση εργασίας, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 26/08/2021 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. , στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Ν.Μ.Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

160

0

0,00

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

85

0

0,00

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

388

2

0,52

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

125

4

3,20

ΣΥΝΟΛΑ

758

6

0,79

Γραφείο Διοικήτριας

e-mail: gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr