Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 20ης/10/2022

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 20ης/10/2022

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 20ης/10/2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 20/10/2022 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

152

4

2,63

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

94

1

1,06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

450

2

0,44

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

188

0

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

884

7

0,79

 

Γραμματεία Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας