Νέα επικουρική ιατρός-παθολόγος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Νέα επικουρική ιατρός-παθολόγος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Νέα επικουρική ιατρός-παθολόγος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα, 24/10/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσιάστηκε σήμερα στο γραφείο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Ελένης Αλειφέρη, και ανέλαβε υπηρεσία, η ιατρός κ.Σαλίχου-Νταίβις Βασιλική, με ειδικότητα Παθολογίας, η οποία διορίζεται ως επικουρικός ιατρός, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών.

Η ιατρός θα ενισχύσει το ιατρικό προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.