Με την δωρεά της Μαρίνας Αριδά ο πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

//Με την δωρεά της Μαρίνας Αριδά ο πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Με την δωρεά της Μαρίνας Αριδά ο πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

 Καλαμάτα 15.07.2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190

Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με την δωρεά της Μαρίνας Αριδά

ο πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

 

Σε ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προχωρά η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας ύστερα και από την υπογραφή των συμβολαίων τις αμέσως επόμενες ημέρες σχετικά με την εκποίηση του κληροδοτήματος Μαρίνας Αριδά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την με ημερομηνία 7.5.2010 διαθήκη της Μαρίνας Αριδά, η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας έχει καταστεί κληρονόμος του αναφερομένου σε αυτήν ακινήτου.

Με την υπ΄αριθ. 23/29.10.2014 (Θ:12) Απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, αποφασίστηκε όπως το κληρονομιαίο ακίνητο εκποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση της διαθέτιδος και τα χρήματα που θα προέλθουν από την εκποίηση να αποδοθούν στον παραπάνω κληρονόμο ήτοι την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας και ειδικότερα για την κάλυψη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σημειώνεται ότι το ποσό των 310.000€ ήταν το αποτέλεσμα της ανωτέρω εκποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος σε συνεργασία με την Διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού κ.Αγγελική Ζέρβα, το Νομικό Σύμβουλο κ.Χρήστο Αρχοντή, τους εκτελεστές της διαθήκης κ.Παναγιώτη Αγγελινά και κ.Λουκά Μαραγκό και τα στελέχη του Βιοϊατρικού Τμήματος και του Τμήματος Προμηθειών προχωρούν μεθοδικά και συντονισμένα, στον ριζικό και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού της Μονάδας ήτοι μηχανήματα και πολυθρόνες αιμοκάθαρσης και ενός συστήματος επεξεργασίας νερού είναι από τις βασικές προτεραιότητες που τίθενται στις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος δήλωσε:

« Τις επόμενες ημέρες υπογράφονται τα συμβόλαια που αφορούν την εκποίηση του κληροδοτήματος Μαρίνα Αριδά συνολικού τιμήματος 310.000 €. Με τα χρήματα αυτά και σύμφωνα πάντα με την βούληση της διαθέτιδος προχωράμε στην ουσιαστική ιατροτεχνολογική αναβάθμιση της Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

 Είναι κοινά αποδεκτό η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ.Κυπαρισσίας και η μεγάλη της συμβολή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλλίας.

 Ταυτόχρονα έχουμε υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας να ενσωματωθεί στο εν αναμονή εγκριθέν ΠΠΥΥ 2015 το ποσό των 310.000 € προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

 Μέχρι τέλος του έτους η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ.Κυπαρισσίας θα διαθέτει ένα σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ειδικότερα δέκα (10) μηχανήματα τεχνητού νεφρού, δέκα τρεις (13) πολυθρόνες αιμοκάθαρσης και ένα (1) σύστημα επεξεργασίας νερού. Επίσης στις προτεραιότητες μας είναι και η στελέχωση της Μονάδας με ένα (1) μόνιμο ακόμα ιατρό νεφρολόγο.

 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πρώτα από όλα τους εκτελεστές της διαθήκης Παναγιώτη Αγγελινά και Λουκά Μαραγκό για την συμβολή τους και την άψογη συνεργασία τους καθώς επίσης και την επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας της όλης διαδικασίας εκποίησης απαρτιζόμενη από τον κ.Ιωάννη Ασημακόπουλο, κ.Αγγελική Ζέρβα και κ.Σταματία Αλεξόπουλου και τους συνεργάτες μου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για την καθημερινή δουλειά που επιτελούν

2018-09-28T16:31:16+00:00Fri 15.07.2016|Δελτία Τύπου|