Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α΄φάση των εμβολιασμών

//Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α΄φάση των εμβολιασμών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α΄φάση των εμβολιασμών

Καλαμάτα, 12/1/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση των εμβολιασμών 

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 11/1/2021 η πρώτη φάση των εμβολιασμών όπως προβλεπόταν από τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας λειτούργησαν δύο (2) εμβολιαστικά κέντρα στα οποία πραγματοποιήθηκαν 460 εμβολιασμοί τόσο στο προσωπικό του Νοσοκομείου όσο και στο προσωπικό των λοιπών υγειονομικών δομών του Νομού Μεσσηνίας.

Η συμμετοχή των υγειονομικών κρίθηκε ικανοποιητική σε ποσοστά που κυμαίνονται στο 75 % για το ιατρικό προσωπικό και στο 50 % για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του Υγειονομικού Προσωπικού το Νοσοκομείο Καλαμάτας θα λειτουργήσει ως εμβολιαστικό κέντρο για τον γενικό πληθυσμό της περιοχής μαζί με τις δομές ΠΦΥ του Νομού Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διοίκησης θα λειτουργήσουν  τέσσερα (4) εμβολιαστικά κέντρα σε δύο βάρδιες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.