Με δύο νέους ιατρούς ενισχύεται το Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Με δύο νέους ιατρούς ενισχύεται το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Με δύο νέους ιατρούς ενισχύεται το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα, 9/6/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με δύο νέους ιατρούς ενισχύεται το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Το προηγούμενο διάστημα ανέλαβαν υπηρεσία η κ.Νικολοπούλου Αλεξάνδρα σε θέση ειδικευμένου ιατρού Νευρολογίας με βαθμό Επιμ.Β΄ και ο κ.Σουρίλας Παναγιώτης ειδικότητας ορθοπεδικής σε θέση επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών.