Ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με επικουρικό ιατρό

//Ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με επικουρικό ιατρό

Ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με επικουρικό ιατρό

Καλαμάτα, 12/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορκίστηκε σήμερα στο γραφείο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Ελένης Αλειφέρη, ο ιατρός κ.Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ο οποίος διορίζεται ως επικουρικός ιατρός, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο ιατρός θα ενισχύσει το προσωπικό του Αιματολογικού-Μικροβιολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.