ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/8/2021

//ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/8/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/8/2021

Ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 29/8/2021 στην κλινική COVID 19 νοσηλεύονται εβδομήντα δύο (72) ασθενείς.

Έγιναν δώδεκα (12) εισαγωγές. Δόθηκαν είκοσι ένα (21) εξιτήρια.

 

Γραφείο Διοικήτριας

email: gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr