Δύο νέοι επικουρικοί ιατροί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Δύο νέοι επικουρικοί ιατροί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δύο νέοι επικουρικοί ιατροί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα, 14/7/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην πρόσληψη δύο (2) ακόμα επικουρικών ιατρών προχώρησε τις προηγούμενες μέρες η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Αφορά τους ιατρούς Λεκαδίτη Μαρία, ειδικότητας Παιδιατρικής και Μπαρουξή Παναγιώτη, ειδικότητας Καρδιολογίας, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας 24 μηνών.