Διακήρυξη αρ. 18/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

/, Δημόσιοι Διαγωνισμοί/Διακήρυξη αρ. 18/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη αρ. 18/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.