2.795.000 € για εξοπλισμό από το Υπουργείο Υγείας σε Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Καλαμάτας τους τελευταίους 8 μήνες

//2.795.000 € για εξοπλισμό από το Υπουργείο Υγείας σε Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Καλαμάτας τους τελευταίους 8 μήνες

2.795.000 € για εξοπλισμό από το Υπουργείο Υγείας σε Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Καλαμάτας τους τελευταίους 8 μήνες

Υπογράφηκε εχθές Πέμπτη 13/12/2018 από τον Υπουργό Υγείας κ.Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.Παύλο Πολάκη η χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με το ποσό των 400.000 € για την προμήθεια και αντικατάσταση 100 νέων ηλεκτρικών κλινών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SIEMENS το Νοσοκομείο Καλαμάτας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 550.000 € για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συγκροτήματος κεντρικής αποστείρωσης. Οι διαδικασίες του διαγωνισμού έχουν ήδη ξεκινήσει και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών.

Παράλληλα την Τετάρτη 12/12/2018 υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την προμήθεια 20 νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ενός βρογχοσκοπίου και ενός αρθροσκοπίου συνολικού προϋπολογισμού 520.000 € και αναμένεται η παραλαβή τους να γίνει στα τέλη του επόμενου μήνα.

Ολοκληρώθηκε επίσης η εκπαίδευση και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα Π/Υ 270.000 €. Για πρώτη φορά το Νοσοκομείο θα διαθέτει 2 ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα.

Τέλος ολοκληρώνεται και ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση σωληνωτού ταχυδρομείου Π/Υ 90.000 € κάτι που μέχρι σήμερα δεν διέθετε το Νοσοκομείο.

Κλείνοντας την επόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος κατακυρώνει τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας συνολικού προϋπολογισμού 370.000 €. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος δήλωσε:

«Καθημερινά γίνεται μία μεγάλη και συστηματική προσπάθεια να αναβαθμίσουμε σε όλα τα επίπεδα το Νοσοκομείο μας. Έχουμε καταφέρει αρκετά, ωστόσο πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Αυτή την εποχή ολοκληρώνεται μία μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 2.795.000 €.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, όπως επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους Υπουργούς Ανδρέα Ξανθό, Παύλο Πολάκη, Αλέξη Χαρίτση και την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την συνεχή τους στήριξη.»