Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ». Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών.  

                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 150.000,00€

                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Σ.Β.

A/A

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

4%

1

Να είναι καινούργιο, πλήρες, να διαθέτει νέας γενιάς αποχρωματικά οπτικά για διόρθωση της ολικής οπτικής απόκλισης (residual aberation correction), εξαιρετικής διαύγειας, με υψηλή ανάλυση, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος πεδίου και μεγαλύτερη στερεοσκοπία εξασφαλιζόμενη από την όσο το δυνατόν ευρύτερη στερεοσκοπική βάση (θα αξιολογηθεί), έτσι ώστε να κάνει δυνατές όλων των ειδών τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις ακόμη και στον βυθό.

3%

2

Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση δαπέδου βαρέως τύπου, αποτελούμενη από  4  πλήρως περιστρεφόμενους τροχούς και από σύστημα φρένων για την πλήρη ακινητοποίηση του .

2%

3

Να φέρει ηλεκτρομαγνητικά φρένα σε όλους του άξονες, μέσω τον οποίων εκτελείται η κίνηση του κορμού και της κεφαλής του χειρουργικού μικροσκοπίου. Τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα να ελέγχονται  από τον ποδοδιακόπτη και από τις χειρολαβές του μικροσκοπίου .

2%

4

Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με απόσταση εργασίας wd= 200mm με τη μέγιστη δυνατή διάμετρο, ώστε να παρέχει μεγάλο εύρος πεδίου. Να είναι δυνατή η αναβάθμιση του με αντικειμενικούς φακούς  wd= 175mm  και wd= 225mm . 

2%

5

Να διαθέτει συνεχές σύστημα "ZOOM" με λόγο 1:6.

3%

6

Να έχει δυνατότητα κλίσης  των προσοφθάλμιων του χειρουργού και του συγχειρουργού τουλάχιστον 180  . Επίσης να διαθέτει  φακούς 10x ευρέως πεδίου και  δυνατότητα ρύθμισης των προσοφθάλμιων ως προς την διακορική  απόσταση και την αμετρωπία.        

5%

7

Το σύστημα συμπαρατήρησης να είναι περιστρεφόμενο , να έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της εστίασης και να κράτα αυτόματα πάντα την ίδια μεγέθυνση με αυτή του κυρίως χειρουργού.

3%

8

Να διαθέτει ηλεκτροκίνητους ενσωματωμένους εσωτερικούς αναστροφείς ειδώλου στην οπτική κεφαλή για τον χειρουργό και το συγχειρουργό, χωρίς να προσθέτει επιπλέον όγκο και ύψος του μικροσκοπίου και χωρίς να επηρεάζεται η απόσταση λειτουργίας. Οι αναστροφείς να ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου είτε από τον ποδοδιακόπτη είτε από τις χειρολαβές του μικροσκοπίου.

4%

9

Να διαθέτει πηγή ψυχρού φωτισμού LED ως κύριο φωτισμό, μεγάλης διάρκειας ζωής της λάμπας LED  τουλάχιστον 50.000 ωρών.

2%

10

Να διαθέτει δεύτερη πηγή ψυχρού φωτισμού LED ως εφεδρική με λάμπας LED. 

2%

11

Οι πηγές φωτισμού (κύριος και εφεδρική ) να είναι ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενης έντασης.

4%

12

Να διαθέτει ενσωματωμένο ενισχυτή ανακλάσεων του ερυθρού (red reflex) Να αναφερθεί αναλυτικά προκειμένου να αξιολογηθεί.

3%

13

Όλο το οπτικό σύστημα πρέπει να έχει δυνατότητα κλίσης  Να αναφερθούν τα όρια προκειμένου να αξιολογηθούν

2%

14

Το οπτικό σύστημα να φέρει λαβές με αποστειρώσιμα καλύμματα για την εύκολη τοποθέτησή του στη σωστή θέση πάνω από το χειρουργικό πεδίο.

2%

15

Να διαθέτει φίλτρα προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια του ασθενούς, να αναφερθούν .

3%

16

Να διαθέτει ηλεκτρική κίνηση στον ΧΥ άξονα με μεγάλη διαδρομή( να αναφερθεί) , με ανεξάρτητο κουμπί επαναφοράς στην αρχική θέση, ορατό από την θέση του χειρουργού.

3%

17

Να φέρει πλήρως ενσωματωμένη στο οπτικό σύστημα κάμερα Υψηλής Ανάλυσης HD. Η κάμερα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 3 CMOS αισθητήρα, χωρίς εξωτερικές καλωδιώσεις και να μην αποσπά φως από τον κυρίως χειρουργό. Να έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της εστίασης για την κάμερα, μέσω ειδικού κομβίου στην κεφαλή του μικροσκοπίου.

3%

18

Η βάση δαπέδου θα πρέπει να φέρει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 22’’ medical grade & ενσωματωμένο καταγραφικό σύστημα με την βοήθεια του οποίου να γίνεται εφικτή η αρχειοθέτηση των περιστατικών, η καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς επίσης και η λήψη ψηφιακών εικόνων. Η έγχρωμη οθόνη να είναι τοποθετημένη σε ειδικό μπράτσο στη βάση δαπέδου το οποίο να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις , ώστε η εικόνα ή το video να είναι ευδιάκριτη σε όλες τις γωνίες παρατήρησης, για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία.

2%

19

Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας να γίνεται όλος ο έλεγχος του μικροσκοπίου. Εκτός των άλλων αναγκαίων παραμέτρων που θα εμφανίζονται στην οθόνη θα πρέπει να φαίνεται και η εκάστοτε χρησιμοποιούμενη απόσταση εργασίας και ο βαθμός μεγέθυνσης. Επίσης μέσω της ιδίας οθόνης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προγραμματισμού για περισσότερους χρήστες με τις προσωπικές τους ρυθμίσεις.

2%

20

Να διαθέτει επιπλέον έγχρωμη οθόνη τοποθετημένη σε σημείο που να προσφέρει στον χειρουργό, άμεση πληροφόρηση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου κατά την διάρκεια της επέμβασης.

4%

21

Να συνοδεύεται από ασύρματο ποδοδιακόπτη τουλάχιστον 14 λειτουργιών, κατασκευασμένο από τον ίδιο οίκο με το μικροσκόπιο, για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του μικροσκοπίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν: η θέση (Χ-Υ), η μεγέθυνση (ΖΟΟΜ), η εστίαση FOCUS, η ένταση του φωτισμού (main light & red reflex), το εύρος του πεδίου φωτισμού & του red reflex, η κλίση της κεφαλής του μικροσκοπίου, η λειτουργία της γρήγορης εστίασης (quick focus), η  ενεργοποίηση & απενεργοποίηση της ενσωματωμένης σχισμοειδούς λυχνίας και αλλαγή του εύρους δέσμης της, η ενεργοποίηση & απενεργοποίηση των ενσωματωμένων inverters και η καταγραφή Video

2%

22

Να διαθέτει ειδική λειτουργία αυτόματης επαναφοράς στην αρχική θέση και τις αρχικές ρυθμίσεις.

2%

23

Να διαθέτει ειδική λειτουργία αναμονής (standby mode). (Να αναφερθεί)

2%

24

Να διαθέτει ενσωματωμένο κερατοσκόπιο καθώς και ενσωματωμένη σχισμοειδή λυχνία για την απεικόνιση λεπτομερειών με διαφορετικά εύρη σχισμής και να είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενη από τον ποδοδιακόπτη του μικροσκοπίου.

2%

25

Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά ηλεκτροκίνητο σύστημα παρακολούθησης  βυθού (ΒΙΟΜ) του οποίου η λειτουργία θα ελέγχεται ηλεκτρικά από τον ποδοδιακόπτη του μικροσκοπίου.

2%

26

Επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και ενσωμάτωσης στο μικροσκόπιο, βοηθητικών συστημάτων όπως: Σύστημα υποβοήθησης για την τοποθέτηση τορικών ενδοφακών, Ενδοχειρουργικό σύστημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT), Σύστημα 3D απεικόνισης  και καταγραφής