Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 

   Ενόψει της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Επίβλεψης Καλής Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

   Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου ετήσιας επίβλεψης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών  είναι η επίβλεψη των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών.

 

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται:

 

Α) ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αφορά όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, ενδεικτικά όπως:

Θύρες, Παράθυρα, Στέγη, Τοιχία, Δάπεδα, Υαλοπετάσματα, Ταβάνια, Λουτρά, Μπάνια, WC κ.α.

 

Β) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αφορά όλον τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ενδεικτικά:

Κρεβάτια, κομοδίνα, τραπέζια, καθίσματα, πάγκοι κ.α.

 

Γ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Αφορά όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενδεικτικά:

1.      Ηλεκτρικό δίκτυο, πίνακες, τερματικές συσκευές & καταναλώσεις.

2.      Υδραυλικό δίκτυο, δεξαμενή νερού & πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, υδραυλικές καταναλώσεις.

3.      Αποχέτευση (υδραυλικών υποδοχέων, σιφωνίων και δικτύου).

4.      Δίκτυο & καταναλώσεις Ψύξης – Θέρμανσης – ΖΝΧ – Ηλιακά – Aποσκληρυντής νερού.

5.      Μαγειρεία (φούρνοι, εστίες, ψυγεία, συσκευές κ.α.).

6.      Πλυντήρια – Στεγνωτήρια Ιματισμού.

7.      Λεβητοστάσιο – τοπικά μηχανοστάσια (shaft).

8.      Άφιξη ΔΕΗ – Μ/Τ – Ηλεκτρικοί Πίνακες διανομής & τοπικοί, Ηλεκτρικά δίκτυα και Ηλεκτρικές καταναλώσεις, Φωτισμός κ.α.

9.      Πυρόσβεση – Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης.

 

Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Αφορά όλον τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενδεικτικά:

Τηλεφωνικό δίκτυο και συσκευές, Η/Υ, fax, σαρωτές, εκτυπωτές, δίκτυο internet, τηλεοράσεις, κουδούνια, θυροτηλεόραση και μηχανισμός εξωτερικής θύρας, εξοπλισμός φυσιοθεραπείας κ.α.

 

Ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Αφορά όλον τον περιβάλλοντα χώρο, ενδεικτικά:

Περίφραξη, εξωτερικές θύρες, εξωτερικά φρεάτια, δίκτυα, φωτισμός, στέγαστρα, οδεύσεις οχημάτων και πεζών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Oι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης τάσης (Μ/Τ), η εγκατάσταση εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας, ανελκυστήρα, τα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης και οι συσκευές πλυντηρίων αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών συμβάσεων επισκευής ή ετήσιας συντήρησης, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων εξειδίκευσης και τεχνικής επάρκειας που απαιτείται σε αυτά τα συστήματα, παρ’ όλα αυτά ο ανάδοχος της παρούσης υποχρεούται να επιλαμβάνεται των προβλημάτων και σε αυτά τα αντικείμενα με κατάλληλο αδειούχο προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και κατόπιν μετά τη σχετική του αναφορά και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, θα καλείται όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ο εξειδικευμένος ανάδοχος συντηρητής.

Ειδικότερα, απαιτείται:

 

Α) Η επίσκεψη συνεργείου του αναδόχου μια (1) εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδα (κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας), για τον έλεγχο και την διαπίστωση της καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών (συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών, του περιβάλλοντος και των Η/Μ). Όπου τυχόν διαπιστωθούν προβλήματα το συνεργείο θα τα αποκαθιστά άμεσα.

 

Β) Η σε 24ωρη βάση ετοιμότητα του συνεργείου του αναδόχου ώστε να αντιμετωπίζει άμεσα (εντός 2 ωρών) μετά από κλήση εκ μέρους του φορέα, τα επείγοντα προβλήματα όλων των εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών (όπως π.χ. προβλήματα ηλεκτροδότησης – ηλεκτρικών & κτιριακών εγκαταστάσεων, απόφραξη αποχετεύσεων, διαρροή υδραυλικών εγκαταστάσεων, προβλήματα κεντρικής θέρμανσης, κ.λ.π.).

 

Μετά το πέρας της κάθε επίσκεψης θα ενημερώνεται το ημερολόγιο επισκέψεων του αναδόχου με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τις τυχόν παρατηρήσεις από τον υπεύθυνο του συνεργείου. Το ημερολόγιο θα παραμένει στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών.

 

Όλα τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν δεν βαρύνουν τον φορέα αλλά τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον φορέα για τις πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν σε μηχανήματα – επισκευές μηχανημάτων, επεκτάσεις - εκσυγχρονισμούς & υποδομές, που είναι εκ των πραγμάτων πέραν των υποχρεώσεων του και να τον συνεπικουρεί στην έρευνα αγοράς για την προμήθεια τους.

 

Ως μικροϋλικά θεωρούνται:

1.      Σφραγιστικά υλικά όπως σιλικόνες & μαστίχες για την αντιμετώπιση υγρασιών στο κτίριο.

2.      Βίδες, ούπα, εξαρτήματα υαλοπινάκων και θυρών όπως λαμάκια, ροδάκια, κλειδαριές, χερούλια και λουκέτα.

3.      Βρύσες, λαστιχάκια και μηχανισμοί αναμικτήρων,  εύκαμπτοι σωλήνες, ντους χειρός, σιφώνια υδραυλικών υποδοχέων, σχαράκια & σιφώνια δαπέδου,

4.      Εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως ρακόρ, μαστοί, βάνες σφαιρικές, γωνιές, ταυ και σωλήνες έως Φ1”, σωλήνες αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, γωνιές, καμπύλες, ταυ και ύψιλον έως Φ150mm.

5.      Λάμπες, ντουί, εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού, μετασχηματιστές, ασφάλειες, καλώδια σύνδεσης έως 6 mm2, κλέμες σύνδεσης, διακόπτες και πρίζες.

6.      Λοιπά υλικά και εξαρτήματα που αφορούν το κτίριο και τις υποδομές που έχουν κόστος αγοράς κάτω των 20€  κατ’ είδος.

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή (Τεχνική Υπηρεσία), οφείλει να προμηθεύεται με ίδια μέσα τα απαιτούμενα υλικά προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα το πρόβλημα, η δαπάνη δε αυτών θα βαρύνει τον φορέα εκ των υστέρων.

 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου:

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει:

α) ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και εν γένει όλων των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών,

β) ότι κατέχει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες άσκησης επαγγέλματος ή/και θα συνεργαστεί στο ανωτέρω έργο με αδειούχους τεχνικούς που κατέχουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες ώστε να καλύπτεται  πλήρως από νομικής και τεχνικής άποψης η απαίτηση συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών,

γ) θα δηλώνει επίσης ότι αναλαμβάνει πλήρως την νομική ευθύνη για βλάβες (σωματικές και υλικές, άμεσες και έμμεσες) που ενδεχομένως προκληθούν ένεκα της εκτέλεσης εργασιών εκ μέρους του ιδίου και των συνεργατών του.

δ) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή αντίγραφα των αναγκαίων κατά τον νόμο αδειών, για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών στο ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών. Εάν δε το/α φερόμενο/α πρόσωπο/α στις άδειες είναι διαφορετικό/α από τον Ανάδοχο, αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση των κατόχων ότι πρόκειται να συνεργαστούν με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

 

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ο ανάδοχος θα προβαίνει άμεσα σε προμήθεια υλικών. Μετά από έλεγχο, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Νοσοκομείο και θα εξοφλείται με την συνοδεία αντίστοιχου παραστατικού αγοράς, με την διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ατέλειες στη συντήρηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις διορθώνει άμεσα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Όλο το απαιτούμενο κόστος βαρύνει τον ανάδοχο.

 

            Ο ανάδοχος και το προσωπικό του θα τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος θα είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν λόγω μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή από ατυχήματα που θα προκύψουν από την κακή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

 

 

 

 

 

 

Ρήτρα ορθής εκτέλεσης της σύμβασης

 

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί ο ανάδοχος να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται:

Α) Να του καταλογίζει για κάθε μία ώρα καθυστέρησης 100,00€ τα οποία θα απομειώνονται από το μηνιαίο τίμημα πληρωμής του.

Β) Να προσβάλλει άμεσα τη σύμβαση μονομερώς και να θεωρηθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος.

 

Προϋπολογισμός – Οικονομική Προσφορά

 

Ο προϋπολογισμός του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»  εκτιμάται στο ποσό των 20.000€ συν ΦΠΑ.

 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ)

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

Υπηρεσίες ετήσιας επίβλεψης καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών