ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

efxes_pasxa_2015 

 

 

 

 
Υποβολή αιτήσεων για Καθαριότητα & Φύλαξη
Υποβολή αιτήσεων για Καθαριότητα & Φύλαξη
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESY.net
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2013
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2012
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2011
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.