ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΠΡΟΧ.60/2020

///ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΠΡΟΧ.60/2020

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΠΡΟΧ.60/2020

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.