Τρίτη 5 Μαίου 2020. Παγκόσμια ημέρα της Μαίας.

//Τρίτη 5 Μαίου 2020. Παγκόσμια ημέρα της Μαίας.

Τρίτη 5 Μαίου 2020. Παγκόσμια ημέρα της Μαίας.

Τρίτη 5 Μαίου 2020.  Παγκόσμια ημέρα της Μαίας.

Η ημέρα αυτή θεσπισμένη από το 1991 γιορτάζεται παγκόσμια αποδίδοντας τιμή στο επάγγελμα της μαίας. Επάγγελμα όσο και λειτούργημα, τόσο σημαντικό όσο και η γέννηση κάθε νέου ανθρώπου.

Ο εορτασμός που σχεδόν συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας αντανακλά την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, τη στήριξη της μητρότητας, την αξία του μητρικού θηλασμού και την εξύψωση του  μαιευτικού επαγγέλματος.

Τιμούμε τη Μαία του σήμερα που προασπίζει την ασφαλή μητρότητα.

Που εργάζεται συνειδητά και ανθρώπινα για το καλό της μητέρας,  της οικογένειας και του κοινωνικού συνόλου.

Πού τιμά το επάγγελμα.

Που προστατεύει τη νέα ζωή.

Που στέκεται δίπλα στη γυναίκα, δοκιμασμένο στήριγμα.

Στηρίζουμε τη ζωή με το βάρος της ιστορίας που έχει ο κλάδος μας.