Συνεχίζονται οι προσλήψεις σε ιατρικό επικουρικό προσωπικό

//Συνεχίζονται οι προσλήψεις σε ιατρικό επικουρικό προσωπικό

Συνεχίζονται οι προσλήψεις σε ιατρικό επικουρικό προσωπικό

                                                                             Καλαμάτα 30.07.2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190
Fax.: 27210-33666
e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην πρόσληψη πέντε (5) ακόμη νέων επικουρικών ιατρών διετούς σύμβασης προχωρά το Νοσοκομείο Καλαμάτας για την κάλυψη των αναγκών του.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών επικουρικών ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, Χειρουργικής και Καρδιολογίας εκ των οποίων ήδη ένας ιατρός (1) Ακτινολόγος και ένας ιατρός (1) Χειρουργός έχουν αναλάβει υπηρεσία.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η έγκριση πρόσληψης ακόμα δύο (2) επικουρικών ιατρών ειδικότητας Παθολογίας και Χειρουργικής.

Οι διορισμοί των ανωτέρω ιατρών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.