ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

 

 

Από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)καλούνται τα ενδιαφερόμενα διαγνωστικά εργαστήρια να υποβάλουν κλειστές προσφορές για πεντακόσιες  (500) μοριακές εξετάσεις (PCR) για την ανίχνευση του ιού SARS COV-2.

Η υποβολή προσφορών θα γίνει  σε κλειστό φάκελο , με ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (SARS COV-2)

Υποβολή προσφορών  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Καλαμάτας έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου , ώρα 12:00.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΣΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

Τα φιαλίδια με το υλικό μεταφοράς του ιού καθώς και οι στυλεοί είναι υποχρέωση του εργαστηρίου.

Συχνότητα παραλαβής δειγμάτων σε συνθήκες ψυγείου:

Καθημερινές:

 α) Τα δείγματα θα μεταφέρονται με μέσο του Νοσοκομείου Καλαμάτας στις ώρες   8:00 π.μ., 11:00 π.μ.  και 14:00 μ.μ.

β)  Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Καλαμάτας και θα μεταφέρονται με δική σας ευθύνη και δικό σας μέσο μεταφοράς  στις ώρες 16:30 μ.μ, 19:30μ.μ. και 23:00 μ.μ.

Σαββατοκύριακα και αργίες:

Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και θα μεταφέρονται με ευθύνη του εργαστηρίου και δικό τους μέσο μεταφοράς στις ώρες 8:00 π.μ.,  11:00 π.μ., 14:00 μ.μ., 16:30 μ.μ, 19:30 μ.μ. και 23:00 μ.μ.

Τα αποτελέσματα των δειγμάτων θα κοινοποιούνται εντός δύο (2) ωρών από την ώρα παραλαβής των δειγμάτων.

Όλα τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται από το εργαστήριο με SMS στο κινητό τηλέφωνο του γιατρού που θα αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο του ασθενούς.

Επιπλέον τα αποτελέσματα για όλα τα δείγματα θα κοινοποιούνται στα εξής mail:christinaktisti@gmail.com , tsoulakoul@yahoo.gr και skoutsoumpou@yahoo.com

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας σε παροχή υπηρεσιών (τεστ covid) προς εμάς από την στιγμή που θα σας ζητηθεί

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

20/11/20