ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (15/2022)

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (15/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (15/2022)

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη.