ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Προϊόντα Αρτοποιίας) (ΠΡΟΜ. 03/2023 ορθή επανάληψη)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Προϊόντα Αρτοποιίας) (ΠΡΟΜ. 03/2023 ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Προϊόντα Αρτοποιίας) (ΠΡΟΜ. 03/2023 ορθή επανάληψη)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ