Προμήθεια Τροφίμων (Είδη παντοπωλείου) ΠΡΟΧ 24/2020

///Προμήθεια Τροφίμων (Είδη παντοπωλείου) ΠΡΟΧ 24/2020

Προμήθεια Τροφίμων (Είδη παντοπωλείου) ΠΡΟΧ 24/2020

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης