ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 19-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-11-2020
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 ΤΟ ΘΕΜΑ.... ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) ΣΤΟ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΤΟΥ Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2721046426
FAX : 2721046423 texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr