ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (1/2015)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (1/2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (1/2015)

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης