ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης