ΠΡΟΜ.22/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜ.22/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜ.22/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.