ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 44/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 44/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 44/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη