ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 49/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 49/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 49/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ