ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΧ. 78/2020)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΧ. 78/2020)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΧ. 78/2020)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη