ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 83/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 83/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 83/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη