ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ» (ΠΡΟΧ. 12/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ» (ΠΡΟΧ. 12/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ» (ΠΡΟΧ. 12/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη