ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» (ΠΡΟΧ. 61/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» (ΠΡΟΧ. 61/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» (ΠΡΟΧ. 61/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης